software andorra Assoesnovetats

 

Andofarma

Gestió per a Oficina de Farmàcia
Versió 3.69 (2022)

És un producte eficient i fàcil d'utilitzar en una plataforma estable i de senzilla adaptació.
Sorgeix de la necessitat de donar suport a la gestió de les farmàcies andorranes. És un programa que, al llarg de 14 anys, ha anat evolucionant i adaptant-se a les necessitats més actuals sense sortir mai de la seva finalitat: obtenir una aplicació que, fugint de la complexitat i del volum, aportés els elements estrictament necessaris a la gestió, en un entorn còmode, ràpid i senzill d'utilitzar i amb la possibilitat de poder aprofitar al màxim els últims avenços tecnològics.

Característiques principals :

· Possibilitat de poder gestionar vàries empreses, divises, idiomes i magatzems.
· Gestió de compres adaptada a les particularitats de compra diària a majoristes amb les eines necessàries per poder-ne portar un control acurat amb una màxima rapidesa i fiabilitat via mòdem o Internet. Les mencionades eines permeten disposar d'una proposta de comanda automàtica a partir de les vendes diàries, que pot ser ajustada manualment quan sigui necessari i generar-ne una recepció automàtica.
· Permet poder tenir actualitzades permanentment tant les bases de dades econòmiques com les científiques, ja siguin d'Espanya com de França, que poden ser consultades tant en el programa Back Office com en el programa Front Office complementari.
· Gestions internes de vendes i entre magatzems.
· Gestió d'impostos indirectes o de valor afegit d'Andorra.
· Panell de configuració per a cada empresa que permet adaptar la gestió a les particularitats de la mateixa. També inclou la possible personalització per a cada usuari.
· Disposa d'una gran quantitat de llistats i formularis amb la possibilitat de poder-los configurar.
· Disposa de processos de depuració de dades i d'exportació a diferents formats (pdf, doc, xls, etc.).
· Permet la integració de mòduls addicionals, inclòs fets a mida per necessitats molt específiques.
· Permet executar facturacions per sèries. Amb les factures per sèries, podem fer diferents facturacions: sèrie 1 dia 15 i sèrie 2 dia 30, o enlloc de dies; sèrie 1 farmàcia i sèrie 2 parafarmàcia. Podem fer una sola factura de tots els albarans del mateix client (sempre que tinguin la mateixa forma de pagament).
· Permet la gestió d'imatges amb diferents funcionalitats de captura i inserció a les fitxes de productes.
· Permet crear packs d'articles i gestionar-ne l'estoc independentment dels articles que els integren.
· Porta incorporat un gestor de codi de barres per la creació i control dels productes que no el disposin a la seva base de dades.
· Incorpora un gestor de dates de caducitat dels productes des de la seva entrada fins a la seva venda.
· Permet portar un control de la cartera de cobraments, pagaments i del risc bancari. Lletres.
· Permet portar un control i gestió de comissions als venedors. Si s’assigna comissió al venedor en funció de les seves vendes, podem portar el control i la gestió.
· Es disposa de un programa de gestió d'inventaris que pot ser annexionat de forma opcional.
· Permet portar un control de la cartera de cobraments, pagaments i del risc bancari.
· Permet executar facturacions per sèries.
· Permet portar un control i gestió de comissions als venedors.
· Disposa d'eines per poder realitzar càrregues automàtiques via CD,DVD o Internet de les bases de dades dels proveïdors o laboratoris.
· Disposa d'un mòdul que permet portar una gestió de botiga virtual per Internet directament des del programa.
· Disposa d'un mòdul per poder portar la gestió del magatzem i les vendes mitjançant el robot ROWA de l'empresa ARX.
· Disposa d'un mòdul per poder mostrar els preus i altres informacions dels productes mitjançant el microkiosc de SYMBOL.
· Disposa d'un mòdul per poder automatitzar els cobraments amb CASH COMPLETE (ScanCoin) i altres màquines de venda (CASH GUARD).
· Disposa d'un mòdul per poder automatitzar els inventaris amb SCANPAL.
· Disposa d'un mòdul per al cobrament de targetes amb pin  amb PINPAD/CLEAR ONE
· Disposa d'un mòdul per al traspàs a comptabilitat (també per a ContaWin).
· Disposa d'un mòdul de Fidelitat.
· Disposa d'un mòdul de la CASS.
· Disposa d'un mòdul d'Internet i d'un mòdul per a PRESTASHOP(Consultar altres opcions).
· Possibilitat d'inserir imatges, objectes, enllaços i documents externs i poder ser gestionats des del propi programa.
· Disposa d'un sistema de seguretat completament configurable per a grups o per a usuaris individuals.
· Permet poder configurar i personalitzar, per mitjà de més de 150 skins, la presentació de les pantalles i el fons de pantalla de l'aplicació.
· Disposa d'eines de suport (calculadora, calendari...) interactives amb certs camps per facilitar-ne el treball d'introducció de dades i un manual d'ajuda interactiu.
· A nivell operatiu, el programa és multiusuari i a més pot treballar amb diferents finestres obertes a la vegada, així que permet que, des d'una finestra determinada, es puguin cridar altres procediments sense haver d'abandonar el treball que està en curs.
· Suporta un mòdul de vendes especialitzat de Terminal Punt de Venda (Front Office) que permet portar, des del propi terminal, la gestió de les receptes de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) amb eines d'actualització dels Prestadors, així com dels cobraments, per mitjà de tot tipus de targes de crèdit (Visa, MasterCard etc.) des de la pròpia aplicació i en temps real, via Internet.
· Possibilitat d'afegir un segon transportista, i d'entrar el detall de l'import de la despesa i diferents impostos per a cada detall de la despesa.
· Gestió preus CASS i preus negatius.
· LLISTATS: Magatzem (Etiquetes Articles, Situació Vendes, Estocs, Inventari, Articles no venuts, Productes Caducats, etc.), Clients (Etiquetes Clients, Condicions Especials, etc.), Compres (Estadístiques/Proveïdors + Articles -Per saber tots els articles que han comprat a un proveïdor-, Comparatius, Factures Rebudes, etc.), Vendes (Estadístiques/Clients + Articles -per saber tots els articles que han venut a un client-, Comparatius, Vendes Clients, etc.).

Configuració mínima :
Pentium IV a 1 Ghz o superior, 600 MB d'espai lliure al disc i una memòria RAM mínim de 1 GB.
S.O. Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 o superior.

Mant.Prov TPV

Empresa | Plànol | Privacitat | Contacte | ©2023 ASSOES - Assessoria de Software Especial S.L.U.