software andorra Assoesnovetats

INTEGRAL CONSTRUCCIÓ

Versió 2.00

(Versió estàndard no disponible. Només sota pressupost)

És un programa integral de Nòmines, Certificacions, Administració i Costos dirigit al sector de la construcció.

Característiques principals :

·Respecte a les Nòmines, permet crear un registre de categories d'operaris (manobra, tècnic d'oficina, encofrador, xofer,etc.), i fins i tot afegir-hi el preu unitari/horari de les primes.
·Els operaris poden ser agrupats per comptes comptables a fi de facilitar la gestió comptable.
·El manteniment dels propis operaris és complet (número CASS, dades personals, número de compte corrent, categoria, preus horari de sou, tipus de nòmina, comentari general, etc.).
·Es porta tota la nòmina a través d'una entrada de nòmines que permet entrar-hi les hores treballades al detall i dins d'un període determinat, màxim d'hores, hores normals i extres, percentatges que s'apliquen a les hores extres, festius, entregues a compte,etc. S'estableix el control de la nòmina per obra i operari per a cada període.
·El software inclou diferents llistats (nòmines, resum per tipus de nòmina, CASS, resum d'obres, resum per tipus d'operaris, de vacances, d'abscències, trameses enviades al banc, ordres bancàries de pagament, etc.).

·Respecte a la Gestió, hi ha un manteniment de factures per Administració (client, obra, forma de pagament, materials, feina feta, subcontrates, etc.). També inclou la possibilitat de gestionar pressupostos per Títols, Capítols i Partides.
·És possible annexionar documents, i facilita controlar el pressupost.
·Pel que fa a les Certificacions, aquestes poden ser creades independentment o ser fruit d'un pressupost. També inclou la possibilitat de gestionar pressupostos per Títols, Capítols i Partides. Alhora, permet entrar-hi el tant per cent de control de qualitat, configurant la pròpia certificació (configurable tant pels textos de capçalera com de peu- fórmules de càlcul incloses-).
·Les Certificacions poden incloure apartats addicionals o d'obra nova amb les mateixes característiques mencionades anteriorment.
·Addicionals i obra nova poden ser part de les Certificacions.
·Permet portar una gestió d'edició de lletres, la seva preparació i traspàs a l'entitat bancària. Així mateix, com un diari i una impressió de trameses.
·També hi ha un control de cobraments i una gestió i control de risc bancari. A més a més també hi trobem un control d'impagats.

·Respecte als Costos, permet portar un control d'obres a partir dels diferents elements utilitzats a l'obra, inclosa la mà d'obra.
·També reflecteix l'estocatge d'obra i el tant per cent de costos socials.
·Permet calcular, en tot moment, el marge obtingut respecte a les certificacions o al facturat d'obra.
·Disposa de llistats de costos amb detall, per dates, i permet elaborar un llistat d'allò facturat i llistats d'acumulats, per obres o globals per nivells.
·Conté una configuració general d'empresa, permet definir els períodes amb els quals treballaran les nòmines, pot configurar els peus de document de certificacions addicionals i obra nova, també possibilita duplicar pressupostos, admet retrocedir preparacions de lletres i tancament de nòmines. Fins i tot pot portar un control d'usuaris i conté un mòdul de traspàs a comptabilitat.
·Es poden configurar els formats dels diferents documents de sortida.

Configuració mínima :
Pentium IV a 1 Ghz o superior, 600 MB d'espai lliure al disc i una memòria RAM mínim de 1 GB.
S.O. Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 o superior.

indcons indnom

COSTOS CONSTRUCCIÓ

Versió 2.00

(Versió estàndard no disponible. Només sota pressupost)

És un programa orientat cap a la construcció i les empreses industrials complementàries que permet controlar els costos de les diferents obres.

Característiques principals :

·Permet portar un control d'obres a partir dels diferents elements utilitzats a l'obra, inclosa la mà d'obra.
·També reflecteix l'estocatge d'obra i el tant per cent de costos socials.
·Permet calcular, en tot moment, el marge obtingut respecte a les certificacions o al facturat d'obra.
·Disposa de llistats de costos amb detall, per dates, i permet elaborar un llistat d'allò facturat i llistats d'acumulats, per obres o globals per nivells.
·Conté una configuració general d'empresa, permet definir els períodes amb els quals treballaran les nòmines, pot configurar els peus de document de certificacions addicionals i obra nova, també possibilita duplicar pressupostos, admet retrocedir preparacions de lletres i tancament de nòmines. Fins i tot pot portar un conrol d'usuaris i conté un mòdul de traspàs a comptabilitat.
·Es poden configurar els formats dels diferents documents de sortida.

Configuració mínima :
Pentium IV a 1 Ghz o superior, 600 MB d'espai lliure al disc i una memòria RAM mínim de 1 GB.
S.O. Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 o superior.

costosart costosentrada

 

Empresa | Plànol | Privacitat | Contacte | ©2023 ASSOES - Assessoria de Software Especial S.L.U.