software andorra Assoesnovetats

 

Rebas3rebas

Gestió Rebuts Administració d'Immobles

Versió 3.06

És un programa de Gestió de Rebuts per a l'Administració Immobiliària. Permet portar l'administració de diferents comunitats o propietaris, per edificis, pisos o locals, de forma totalment configurable per a l'usuari. El programa disposa d'una sèrie d'automatismes que permet una gestió àgil pels períodes que es defineixin dels diferents rebuts, que poden ser tramitats per paper o via cartera electrònica.

Característiques principals :

· Permet mantenir un fitxer de llogaters.
· Permet mantenir un fitxer de propietaris/administradors.
· Permet mantenir un fitxer d'edificis/conjunts residencials.
· Permet mantenir un fitxer de pisos/locals.
· Disposa d'un generador de plantilles de rebuts.
· Disposa d'un generador de conceptes de línies de rebuts.
· Permet adjuntar l'ISI,IMI,IPI als serveis que ho suportin, o una part proporcional si es gestiona per mòduls.
· Actualitza automàticament, en els serveis que ho precisin, l'increment de l'IPC.
· Es poden configurar, per mitjà dels diferents conceptes, els períodes en que han d'aparèixer als rebuts.
· Es poden definir els conceptes que requereixen lectures i l'ordre en que han de ser realitzades.
· Permet portar un control de càrregues per edifici/conjunt.
· Permet assignar un mateix concepte a certs edificis amb exclusions personalitzades per d'altres.
· Es poden configurar diferents rangs de consum en les lectures.
· Es poden establir mínims de consum amb un preu assignat.
· Des dels conceptes es poden assignar automàticament els textos dels períodes facturats.
· Es pot portar una gestió dels rebuts de dipòsit i el retorn dels mateixos.
· Es pot definir si un local està exempt d'impost.
· Es poden reasignar amb facilitat els locals als diferents llogaters o propietaris.
· Porta la gestió de cartera electrònica per la tramitació dels rebuts amb els diferents bancs.
· Disposa d'un manteniment de lectures per introducció de lectura o per total de consum.
· Pot treballar amb diferents monedes.
· Es poden programar els períodes de facturació.
· Permet portar una gestió de cobraments i de risc bancari.
· L'emissió de rebuts és automàtica, amb possibilitat de supervisió previa.
· Permet retrocedir la totalitat de l'ultima emissió de rebuts o procedir a retrocessos d'uns determinats rebuts en cas de precisar modificacións.
· Permet annexionar despeses bancàries a un rebut determinat.
· La numeració dels rebuts és automatica encara que permet introduir una numeració inicial.
· Permet imprimir diferents llistats amb visualització prèvia per pantalla i amb possibilitats de ser exportats.
· Disposa d'un editor per configurar els diferents formats de rebut i etiquetes de llogaters. Impressió de rebuts en un cop (es podrà imprimir més d'un rebut en un full A4).
· Permet agrupar factures per defecte, comptadors de factures i rebuts.
· Permet enviar rebuts en format SEPA (SEPA-CORE ISO 20022).
· Disposa d'un Mòdul addicional pel Traspàs a Comptabilitat d'AsCompta.

Configuració mínima :
Pentium IV a 1 Ghz o superior, 600 MB d'espai lliure al disc i una memòria RAM mínim de 1 GB.
S.O. Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 o superior.

Concept.Rebut Plantilla

Empresa | Plànol | Privacitat | Contacte | ©2023 ASSOES - Assessoria de Software Especial S.L.U.